FAQs Complain Problems

मृतक कामदारको परिवारलाइ आर्थिक सहायताका लागि निवेदन संकलन गर्ने बारे

वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको १ बर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक बर्षभित्र मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजात सहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताकालागि दिन निवेदनको सूचना