FAQs Complain Problems

कृषक समुह दर्ता गर्न चाहिने कागज पत्र

समुह दर्ता गर्न चाहने आबस्यक प्रक्रिया तथा कगज पत्रहरु

१ आम भेला बाट समुह गठन तथा समुहको नामाकरण गरेको निर्णयको प्रतिलिपि 

२ समुहको बैठक बाट  मासिक बैठक सम्बन्धमा  हितकोष  सम्बन्धमा बिधान निर्माण सम्बन्धमा समुहको छाप सम्बन्धमा ।

३ रु१० काे टाँसेकाे निवेदन ।

४ वडा कार्यालयकाे  सिफारीस

५ विधान ३ प्रति 

६ सबै सदस्यको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

७ वार्षिक कार्ययाेजना काे विवरण