FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खाेर सुदार तथा ब्यावसाियक पशु पःाम सम्बन्धी सुचना

खाेर सुदार सम्बन्धी सुचना

व्यवशायिक मत्स्य पाेखरी निर्माण कार्यक्रमकाे प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सुचना

घाेडाघाेडी नगरपालिकाकाे छैठाैं नगरसभा तथा हिउँदे अधिवेसन २०७५ सम्पन्न

घाेडाघाेडी नगरपालिकाकाे छैठाैं नगरसभा तथा हिउँदे अधिवेसन २०७५ सम्पन्न 

मितिः २७५।११।०५गते

स्थानः साडेपानी हल, घाेडाघाेडी

 

नगर स्तरिय परिक्षा सम्बन्धमा