FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मान बहादुर मल्ल प्रा. स. शिक्षा शाखा manmalla61@gmail.com 9869919832
महेश चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा mc0040198@gmail.com 9865982318
बिर बहादुर बाेगटी सहायक पाँचाै वडा सचिव वडा नं. ९ birbogati1234@gmail.com ९८४८६७४१२४
झुनमाया उपाध्याय सहायक पाँचाै वडा सचिव वडा नं. ६ ९८४८४४६३४७
विनायक डगौरा कार्यालय सहायक ९८०४६६८२१४
इन्दिरा सुबेदी कार्यालय सहायक ९८४८४५३३३२
जयन्त कुमार विष्ट सहायक पाँचाै वडा सचिव jayantkb2050@gmail.com ९८४०८०५१०१
सरिता चौधरी फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण शाखा sbakhraiya9@gmail.com 9865781050
बिरेन्द्र चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८१४६३१८९९
कल्पना कुमारी चौधरी कार्यालय सहायक ९८११६५०१४६
आरती चौधरी एम. आई. एस. अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण शाखा aratichaudhary140@gmail.com 9868431858
मनोज कुमार डगौरा थारु कार्यालय सहयोगी ९८४९९२७५१५
राजिब चौधरी कम्प्युटर अपरेटर ९८१५६०९७१९
आशापूर्ण चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८१४६२७४९९
प्रवेश कठरिया कार्यालय सहयोगी ९८१५६६३३३५