FAQs Complain Problems

घोडाघोडी नगरपालिकामा अपांग परिचयपत्र वितरण शुरु

वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका विभिन्न क्षमता भएका  व्यक्तिहरुलाई मिति २०७५/०१/२० गते बाट घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएकाे छ ।

Act, law and directives

Act, law and directives