FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

काेभिड १९ सम्बन्धि विवरण

मुङ्ग पकेट मागका लागी दोस्रो पटक प्रकासित सुचना । (कृषि शाखा घोडाघोडी नगरपालिका)

प्रशिक्षार्थि छनाैट गरिएको बारे ।

आ. व. २०७८।७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धी सूचना !

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ सो को नियमावली तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७७ सहित) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने ईच्छुक १८-५९ वर्ष उमेर समुहका बेरोजगार नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयमा गई बे

तथ्यांक संकलन टोली अाउने सम्बन्धि सूचना