FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना विद्यालय सहयोग कार्यक्रम (शैक्षिक गुणस्तर सुधार ) को लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सूचना ।

अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

कक्षा ५ र ८ को आबेदन फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धि सूचना ।

आ. व. २०८०।८१ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धी सूचना !

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने ईच्छुक १८-५९ वर्ष उमेर समुहका हाल सम्म रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न नभएका बेरोजगार नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगारको सूचिमा दर्ता हुनको लागि यहि मिति २०७९।११।३० गते भित्र

एक घर एक पोषण बगैचा कार्यक्रम अन्तरगत कृषक छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Pages