FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

युवा उद्ममी छनौट सम्बन्धी सूचना ।

घाँसको विउ माग गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

३ महिने (३९० कार्यघण्टा) विद्युत जडान विषयक तालिमका लागि प्राप्त आवेदकहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 

योजना माग गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages