FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बर्णशंकर जातको मकैको बीउ उत्पादन तथा चैते धान खेती सम्बन्धी सुचना ।

निःशुल्क तालिम सञ्चालनको सूचना ।

नि:शुल्क ३ महिने विद्युत जडान तालिम सञ्चालनको सूचना

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना । ।

५०% लागत साझेदारीमा व्यवसायिक पशु पालन कृषक, व्यवसायीक पशु फर्महरूलाइ च्यापकटर वितरण सम्बन्धी सूचना । दोश्रो पटक प्रकासित मिति २०७९।१०।०५

Pages