FAQs Complain Problems

भूमि समस्या समाधान आयोग र नगरपालिकाको सम्झाैता

Read More

घोडाघोडी ताल

Read More

चिरैया ताल

Read More

सूचना तथा जानकारी

Pages

No front page content has been created yet.

जनप्रतिनिधि

नगर प्रमुख
mpchyronim@gmail.com
9848422907
उप– प्रमुख
9749018961

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५८४३८१११
singh208khagendra@gmail.com
शाखा अधिकृत / वि. नि. / सूचना अधिकारी
९८४८६४८३०७
regmiumesh1234@gmail.com

जानकारी