FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

युवा उद्ममी छनौट सम्बन्धी सूचना ।

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

३ महिने (३९० कार्यघण्टा) विद्युत जडान विषयक तालिमका लागि प्राप्त आवेदकहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 

निःशुल्क तालिम सञ्चालनको सूचना ।

नि:शुल्क ३ महिने विद्युत जडान तालिम सञ्चालनको सूचना

Pages