FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निति तथा कार्यक्रमका लागी सूझाव पठाउने सम्बन्धि सूचना

काेभिड १९ सम्बन्धि विवरण

किटजन्य रोगहरुको निदान, उपचार तथा प्रेषण सम्बन्धमा सुचना ।

रासायनिक मल बिक्रेताका लागि अनुमति लिने सम्बन्धी सुचना ।

किटजन्य रोगहरुको निदान, उपचार तथा प्रेषण सम्बन्धमा सुचना ।