FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

व्यावशाय नविकरण सम्बन्धि सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान(माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

घोडाघोडी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम, प्रदेश
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान(माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०४।२६)

आशय पत्रकाे सूचना

कोभिड १९ परिक्षण स्वास्थ्य सामाग्री ( RDT Kit) खरिद सम्बन्धि ३ दिने प्रस्ताव आह्वानको सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

इमेल मार्फत दर रेट पेश गर्न सकिने जानकारि गरिन्छ ।