FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निशुल्क अाैषधि तथा अाैषधिजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी द।भाउ पत्र अाह्वानकाे सूचना

 

Invitation for Bids for Premix Carpeting Works of Machapokhari-Little ChowkPipaldanda Belar Road (Ring Road)

व्यावशाय नविकरण सम्बन्धि सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान(माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

घोडाघोडी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम, प्रदेश
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान(माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०४।२६)

आशय पत्रकाे सूचना