FAQs Complain Problems

साविक जिल्ला विकास समिति कैलालीबाट प्राप्त पुराना व्यक्तिगत घटना दर्ता ढड्डा अभिलेख सफ्टवेयर (अनलाइन प्रणाली) मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धि कार्य विवरण (TOR)

Supporting Documents: 

Act, law and directives

Act, law and directives