FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

प्र अ नियुक्तिको लागि आबेदनको म्याद थप गरिएको सूचना ।

सूचिकरणको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।

प्रशिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा।

प्रधानाध्यापक नियूक्तीको लागि आबेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages