FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

शिक्षक पदपुर्तीको लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा ।

स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको बारे ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा - श्री राष्ट्रिय मा. वि. नकफोरूवा ।

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages