FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक तर्फको स्विकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

स्विकृत नामावली प्रकाशन गरिएको बारे ।

रोजगार सहायककाे प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७९।०४।०१ गते करार सेवाका लागि प्रकाशित विज्ञापनको परिक्षा तालिका

मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र वित्तिय साक्षरता सहजकर्ताको पाठ्यक्रम ।

Pages