FAQs Complain Problems

राेजगार सेवा केन्द्र

नि:शुल्क ३ महिने आधारभुत ब्युटीसियन तालिमको सूचना

आ. व. २०८०।८१ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धी सूचना !

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने ईच्छुक १८-५९ वर्ष उमेर समुहका हाल सम्म रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न नभएका बेरोजगार नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयमा गई बेरोजगारको सूचिमा दर्ता हुनको लागि यहि मिति २०७९।११।३० गते भित्र

युवा उद्ममी छनौट सम्बन्धी सूचना ।

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

३ महिने (३९० कार्यघण्टा) विद्युत जडान विषयक तालिमका लागि प्राप्त आवेदकहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 

Pages