FAQs Complain Problems

स्थानीय सरकारकाे संस्थागत स्व मुल्यांकन (लिसा) कार्यक्रम

मिति २०७६।१०।२७ गते देखि २०७६।११।२ गते सम्म स्थानीय सरकारकाे संस्थागत स्व मुल्यांकन (लिसा) कार्यक्रम घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयमा सञ्चालन हुदै।

Act, law and directives

Act, law and directives