FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा ।

दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

हिँउदे घाँसको विउ वितरण हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

लेखा परिक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । श्री सम्बन्धित सम्पूर्ण लेखा परिक्षकहरु ।

सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि घोडाघोडी नगरपालिका पशु सेवा शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages