FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - सम्पुर्ण सस्थागत विद्यालयहरू ।

कार्य सम्पादन सम्झाैता आ. व. २०८०/०८१

आ. व. २०८०/०८१ को पहिलो स्टाफ बैठक सम्पन्न ।

मिति २०८०।४।२ गते यस घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिपक कुमार आचार्य ज्यूको अध्यक्षतामा तथा नगर प्रमुख, उप प्रमुख र नगर प्रवक्ता ज्यूको आतिथ्यमा बृहत स्टाफ मिटिंग बसी गत वर्षको समिक्षा र अनुभव आदान प्रदान गर्ने र आ. व.

आन्तरिक आय सङ्कलन कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धमा ई–टेण्डर आह्वानको सूचना ठेक्का नं. NCB/GMUN/GOODS/01/2080/081

नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन ठेक्कामा दिने सम्वन्धी सूचना (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी , ग्राभेल, माटोभरान आदि) ठेक्का नं. NCB/GMUN/GOODS/02/2080/081

Pages